Fukušimské iai Koshukai

24. června 2008 v 23:03 | jeff = překlad birch |  2006
Pondělí, 20.února, 2006

V neděli jsme měli oblastní seminář (a zkoušky). Byla to zábava; bylo tam hodně lidí a velmi nečekané (pro mě), že tam bylo 7 nebo 8 cizinců! Většina z nich byli místní JETs(pozn.překl. JET je tryskáč, ale jak to Jeff myslel, nevím :-) );zjistil jsem od nich, že jeden z nejlepších 6.danů v zemi žije a učí iai v Nihonmatsu, kde žiji. Opravdu, dódžó se nalézá v základní škole 10 minut od mého bytu. (Proč vždy vypátrám takovéto věci o dva měsíce později?) Dobře, ve skutečnosti, užívám si docházení do Fukušimy a člověk z Nihonmatsu je z Musó Šinden rjú; a navíc; mohl bych cvičit 3x nebo 4x za víkend místo jednou nebo dvakrát. Když to bude možné, začnu tuto sobotu.

Seminář sám o sobě byl docela dobrý. Mám hodně dobrých bodů, které zkouším nezapomenout. Skutečně bych měl začít udržovat seznam bodů v mém počítači. Otázkou je, zda pravidelně dbát na vracení zpět a číst, co ti bylo řečeno poslední měsíc a měsíc předtím ...

Zajímavé je, že nějací lidé ze semináře dělali při zkouškách "jako výběrová kata z korjú" Hokušin Itto rjú. Přestože to bylo na ikkjú stupeň (pozn.překl. nejvyšší žákovský stupeň), lidem bylo povoleno dělat jednu korjú katu, jestliže chtěli. Někdo dělal nějaké legračně vypadající korjú a jak jsem později zjistil bylo to Hokušin Itto rjú. Velmi zajímavá věc, přestože ... nebudu příliš kritický, ale ... je jaksi zvláštní. Napřiklad, je tam technika, kde provádíš bodnutí dozadu; potom dokončíš se zanšinem a potom doslova otřeš svůj meč do svojí hakamy. Potom se otočíš zpět dopředu a držením meče před sebou prozkoumává obě strany ostří jako kdyby jsi hodnotil meč. Konečně provede "normální" čiburi (vypadajíc jako čiburi z Omori rjú) a odloží meč stranou. Zdá se, že mnoho času stráví děláním činagui/čiburi, když se to tak vezme, na meči nebyla skutečně žádná krev. Ale v každém připadě. Nějaké z jejich technik jsou docela působivé; je tam jedna, která vypadá jako oku-iai zawaza's shihogiri, kromě nahrazení tnutí, všemožně bodáš a skáčeš, celkový dojem je "otočit, skočit, bodnout, skočit, bodnout, otočit, skočit, bodnout, skočit, bodnout".... jestliže neočekáváš, že je to dost neobvyklé vidět tyto techniky ukazované uprostřed jinak klidných zkoušek.

Bohužel, tentokrát jsem se nesetkal se sensejem Tanno. Hádám, že byl dvojnásobně zaneprázdněn nebo tak něco. Tak možná ho potkám později v tomto týdnu. Mezitím bych měl jít a zapsat si, to co mi bylo opravováno, než to zapomenu.

Vloženo Jeffem v 9:28 PM

Původní článek najdete na http://jeffsbudoblog.blogspot.com/2006/02/fukushima-iai-koshukai.html

Monday, February 20, 2006

Fukushima Iai Koshukai

We had the prefectural seminar (and grading) on Sunday. It was fun; lots of people there, and very surprisingly (for me) there were about 7 or 8 foreigners there! Most of them were local JETs; I found out from them that one of the top 6th dans in the country lives and teaches iai in Nihonmatsu, where I live. Actually, the dojo is at an elementary school about 10 minutes away from my apartment. (Why do I always find these things out 2 months late?) Well, actually, I enjoy going into Fukushima, and the guy in Nihonmatsu is Muso Shinden ryu; but still, I could have been practicing 3 or 4 times a week instead of just once or twice. I will start this Saturday, if possible.

The seminar itself was quite good. I got a lot of good pointers, which I am trying not to forget. I really ought to start keeping a list of pointers on my computer. The problem, however, is to make sure to go back periodically and read what you were told last month and the month before that...

Interestingly, some of the people at the seminar did Hokushin Itto Ryu as their "koryu selection" during the grading. Even though it was an ikkyu grading, people were free to do one koryu waza if they wanted. So, some people did some kind of funky-looking koryu which I later found out was Hokushin Itto Ryu. Very interesting stuff, although ... not to be too critical, but ... kind of weird. For example, there is a technique where you finish by stabbing backwards; you then finish with some zanshin, and then literally wipe your sword on your hakama. Then you turn back towards the front, and holding the sword out in front of you, examine both sides of the blade as if you were appraising the sword.

Finally, you do a "normal" chiburui (like Omori Ryu's o-chiburi) and put the sword away. It seems like a lot of time spending doing chinagui/chiburui considering you didn't actually get any blood on the sword. But anyway. Some of their techniques are quite impressive; there is one that looks kind of like oku-iai zawaza's shihogiri, except instead of cutting, you are stabbing every which way, and stomping as you do it, so the overall impression is "turn, stomp, stab, stomp, stab, turn, stomp, stab, stomp, stab" ... if you're not expecting that, it's pretty surprising to see that waza show up in the middle of an otherwise quiet grading.


Unfortunately, I didn't get to meet Tanno sensei this time. I guess he was double booked or something. So maybe I will get to meet him later this week. In the meantime, I should go and write down my corrections before I forget them...

posted by Jeff at 9:28 PM 0 comments
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama